Osnovni Podaci

SPIN d.o.o. Software & Hardware Tuzla

ID broj: 4209311240006
PDV broj: 209311240006
Porezni broj: 03000223
Broj Rješenja o registraciji: 032-0-Reg-11-000503
Matični broj subjekta(MBS): 1-6400
Izdato od: Općinski sud u Tuzli 18.03.2011.g.

Žiro računi:
NLB Banka: 1321000308979249
Raiffeisen Banka: 1610250004020018
Unicredit Banka : 3383002200586348