Programski moduli

Programski moduli

 

Osobine SpinSoft  rješenja

 •  finansijsko knjigovodstvo
 •  robno knjigovodstvo sa fakturisanjem
 •  blagajničko poslovanje
 •  program PDV-a, PDV prijava
 •  praćenje materijalnog poslovanja
 •  praćenje proizvodnje
 •  distribucija proizvoda u oblasti pekarstva
 •  kadrovska evidencija
 •  plaće - obračun plaća
 •  obračun stalnih sredstava
 •  sitan inventar
 •  maloprodaja i pos sistemi
 •  evidentiranje potrošačkog bonusa
 •  hotelsko poslovanje
 •  recepcija
 •  ugostiteljstvo
 •  obračun komunalnih usluga
 •  program za apoteke – esencijalna lista
 •  evidencija i praćenje medicinskih usluga
 •  evidencija radnog vremena
 •  putni nalozi
 •  stanično poslovanje
 •  naplata parkirališta
 

Jednostavnost

Kod razvoja SpinSoft aplikacija vodili smo računa o ergonomiji  i logičnom dizajnu te je stoga učenje rada na aplikacijama brzo, a rad efikasan .

Modularnost

Svako preduzeće je sastavljeno od različitih organizacijskih jedinica, a SpinSoft je kroz modularan pristup razvoju prilagođen tako da svaki modul odgovara potrebama odgovarajućih službi.

Integracija

Međusobna povezanost modula u jedinstven sistem u kojem se svi podaci razmjenjuju automatski  bez redundancije poslova u sistemu.

Skalabilnost

SpinSoft aplikacije pružaju optimalna rješenja za mala, srednja i velika preduzeća uz efikasno praćenje rasta i razvoja poslovnih organizacija.

Podrška odlučivanju

Izvještavanje u realnom vremenu vam pruža mogućnost donošenja pravovremenih odluka i planiranje aktivnosti.

Pouzdanost

Korištenje najnovijih tehnologija u upravljanju, zaštiti i arhiviranju baza podataka uz automatsku optimizaciju za svakodnevni rad."SpinSoft" je skup programskih rješenja razvijan u ovoj firmi u proteklih 15 godina.

"SpinSoft" je visoko integrirani poslovni programski paket, namijenjen za vođenje poslovanja malih, srednjih i velikih preduzeća. To  je plod rada iskusne ekipe stručnjaka iz oblasti ekonomije, sistemskog softvera, aplikativnog softvera i oblasti komunikacija. Softver je rađen modularno, sa mogućnošću korištenja neovisno svakog pojedinačnog programskog modula.

Modularnost "SpinSoft" paketa omogućava da može odgovarati skoro svim vrstama djelatnosti, od mini-hiper-marketa, preko računovodstvenih agencija do složenih proizvodnih procesa. Maksimalan stepen automatizacije knjiženja, lakoća rada kao i komunikacija samog korisnika i programa, pruža svakom operateru veliku fleksibilnost i neupitnu produktivnost.

"SpinSoft", poslovni softverski paket u cjelosti je domaći proizvod, što predstavlja jednu od prednosti kojom se firma SPIN d.o.o. razlikuje na tržištu, a daje mogućnost potpunog prilagođavanja potrebama domaćih poslovnih subjekata.

"SpinSoft" nudi cjelovitu informatičku infrastrukturu, praćenje i upravljanje poslovanjem, kako doći do veće produktivnosti kroz jednostavne poteze, kojim se dobijaju važne informacije, kako u segmentu prizvodnje, tako i nabave i prodaje.

Pri izradi softvera korišteni su najsavremeniji programski alati i podrška eminentnih ekonomskih stručnjaka i poslovnih ljudi.