Česta pitanja

Jesu li svi moduli povezani ?
Sve transakcije u "SpinSoft" sistemu automatski se proslijeđuju između modula. Na taj način izbjegnuto je dvostruko upisivanje istih podataka,   te je osiguran potpuni integritet sistema.

Je li moguće raditi s udaljene lokacije?
"SpinSoft" može raditi s udaljene lokacije, dakle moguć je rad svih Vaših izdvojenih lokacija, kao i rad iz Vašeg doma.
 
Koji su zahtjevi za hardverom i sistemskim softverom?
Baza "SpinSoft" poslovnog sistema bazirana je na SQL tehnologiji, stoga je potreban odgovarajući serverski računar. Na Serveru je potrebno osigurati odgovarajuću zaštitu podataka, backup, kao i pristupe. Korisnički računari mogu raditi u Windows operativnim sustemima.
Server sa MS Windows serverskim operativnim sistemom (MS Windows 2008 Server ili MS Windows 2005 Server sa licencama za odgovarajući broj klijenata),
Na serveru instaliran MS SQL 2008 Server sa odgovarajućim brojem klijenata
Na računarima-klijentima potreban je MS Windows XP ili Vista (Windows 7 operativni sistem)

Je li moguće kupiti i koristiti samo neke module?
Da, "SpinSoft" je modularan sistem čija struktura omogućava korisnicima da prilagode sistem svojim potrebama.
 
Što ako mi je potreban poseban izvještaj?
Prema Vašim specifikacijama može biti izrađen izvještaj ili promijenjen postojeći.